event image event image

Promocja dla Członków Wspierających PTPiREE

Niniejsza "promocja" dotyczy wyłącznie Członków Wspierających PTPiREE:

  • Enea Operator Sp. z o.o.
  • ENERGA-OPERATOR SA
  • innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  • PGE Dystrybucja SA
  • PKP Energetyka SA
  • PSE SA
  • TAURON Dystrybucja SA

W ramach "promocji", każdy czwarty Uczestnik Konferencji SIwE'18, zgłoszony przez Członka Wspierającego PTPiREE, nie ponosi opłaty za uczestnictwo, a jedynie koszty zakwaterowania w Hotelu. Warunkiem skorzystania z "promocji" jest:

  • zgłoszenie wszystkich 4 Uczestników na 1 formularzu zgłoszeniowym,
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego do Organizatora w terminie do 15 października 2018r.