event image event image

Materiały do pobrania z Konferencji SIwE'18

0. podsumowanie konferencji SIWE`18

1. program konferencji

2. materiały konferencyjne

3. zdjęcia

4. podsumowanie konferencji

5. prezentacje (pierwsza cyfra oznacza numer sesji, druga to numer referatu w danej sesji)