event image event image

Organizatorzy przewidzieli następujące formy udziału w Konferencji:

  • standardowy udział w Konferencji z wybranymi noclegami (koszt od 700 do 2.610 zł netto - zależy od zgłaszanego podmiotu, terminu zgłoszenia oraz wybranej opcji noclegów),
  • wynajem stoiska reklamowego (koszt od 1.500 zł netto plus koszt udziału obsługi stoiska),
  • wygłoszenie referatu w trakcie konferencji (koszt od 300 zł netto za 10 min. wystąpienie plus koszt udziału prelegenta),
  • sponsor kręgli (wykupienie sponsoringu jednego z 3 planowanych w trakcie konferencji turniejów w kręgle),
  • sponsor (szereg korzyści polegających m.in. na możliwości wygłoszenia 20 min. referatu w głównej części konferencji, udziału 3 przedstawicieli firmy w konferencji, stoisko promocyjne, dystrybucja materiałów w pakietach konferencyjnych, etc.),
  • sponsor generalny (szereg korzyści polegających m.in. na możliwości wygłoszenia łącznie 60 min. referatów w głównej części konferencji, udziału 5 przedstawicieli firmy w konferencji, stoisko promocyjne, dystrybucja materiałów w pakietach konferencyjnych, etc.),
  • partner merytoryczny (szereg korzyści polegających m.in. na możliwości wygłoszenia łącznie 100 min. referatów w głównej części konferencji, udziału 5 przedstawicieli firmy w konferencji, stoisko promocyjne, dystrybucja materiałów w pakietach konferencyjnych, etc.),
  • inne formy sponsoringu: sponsor długopisów, smyczy, reklama w katalogu konferencji, emisja filmów reklamowych w telewizji hotelowej i w trakcie przerw na sali plenarnej.

Zwykły udział w konferencji, wynajem stoiska promocyjnego czy wygłoszenie refaratu wymaga jedynie przesłania formularza zgłoszeniowego, dostępnego w zakładce "Pliki do pobrania". Wszystkie pozostałe formy sponsoringu wymagają podpisania stosownej umowy.