event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w organizowanej już po raz dwudziesty drugi konferencji:

 

 

Konferencja SIwE odbywa się corocznie od 21 lat – pierwsza miała miejsce w listopadzie 2002 roku w Mikołajkach. Każda jej kolejna edycja poświęcona była aktualnym zagadnieniom ważnym dla energetyki. W trakcie 21 lat swego istnienia na Konferencji SIwE prezentowano zagadnienia związane m.in. z: płatnościami masowymi, billingiem, wdrożeniem TPA, obsługą klienta, konsolidacją systemów informatycznych, paszportyzacją sieci, zarządzaniem rozproszonymi źródłami energii, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych. Przez ten czas Konferncja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (25-27 października 2022 r.) udział wzięło 514 Uczestników ze 133 firm i i nstytucji (z czego 254 reprezentowało energetykę zawodową), wygłoszono 38 referatów, przygotowano 20 stoisk promocyjnych.

Najważniejszymi zagadnieniami, które chcielibyśmy w tym roku poruszyć na Konferencji, są:

  • cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej,
  • systemy łączności w energetyce (integracja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych),
  • CSIRE (Centralny System Informacji Rynku Energii),
  • automatyzacja procesu akwizycji i przetwarzania danych,
  • migracja systemów IT do chmury,
  • systemy wspierające obrót energią elektryczną,
  • wsparcie IT dla zarządzania generacją rozproszoną,
  • aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału i podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z Uczestnikami Konferencji.