event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w organizowanej już po raz dwudziesty drugi konferencji:

Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE'24
5-7 listopada 2024 r., Wisła

Konferencja SIwE odbywa się corocznie od 22 lat – pierwsza miała miejsce w listopadzie 2002 roku w Mikołajkach. Każda jej kolejna edycja poświęcona była aktualnym zagadnieniom ważnym dla energetyki. W trakcie 21 lat swego istnienia na Konferencji SIwE prezentowano zagadnienia związane m.in. z: płatnościami masowymi, billingiem, wdrożeniem TPA, obsługą klienta, konsolidacją systemów informatycznych, paszportyzacją sieci, zarządzaniem rozproszonymi źródłami energii, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych. Przez ten czas Konferncja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (14-16 listopada 2023 r.) udział wzięło ponad 600 Uczestników (z czego blisko 300 reprezentowało energetykę zawodową), wygłoszono 31 referatów, przygotowano 24 stoiska promocyjne.

Najważniejszymi zagadnieniami, które chcielibyśmy w tym roku poruszyć na Konferencji, są:

  • cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej,
  • systemy łączności w energetyce (integracja systemów informatycznych i telekomunikacyjnych),
  • CSIRE (Centralny System Informacji Rynku Energii),
  • automatyzacja procesu akwizycji i przetwarzania danych,
  • migracja systemów IT do chmury,
  • systemy wspierające obrót energią elektryczną,
  • wsparcie IT dla zarządzania generacją rozproszoną,
  • aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału i podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z Uczestnikami Konferencji.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać w zakładce "Pliki do pobrania".