event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w organizowanej już po raz dziewiętnasty, Konferencji:

XIX Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’20
25-26 listopada 2020 r., Wisła, Hotel Gołębiewski

W ciągu osiemnastu lat istnienia Konferencja SIwE stała się największym i najpoważniejszym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. W ostatniej edycji konferencji (26-29 listopada 2019 r.) udział wzięło 540 Uczestników ze 141 firm i instytucji: przedstawicieli urzędów administracji państwowej, energetyki, świata nauki oraz sektora IT.

Konferencja SIwE odbywa się corocznie od 18 lat –pierwsza miała miejsce w listopadzie 2002 roku w Mikołajkach. Każda jej kolejna edycja poświęcona była aktualnym zagadnieniom ważnym dla energetyki. Przez 18 lat swego istnienia na Konferencji SIwE zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z: płatnościami masowymi, billingiem, wdrożeniem TPA, obsługą klienta, konsolidacją systemów informatycznych, paszportyzacją sieci, zarządzaniem rozproszonymi źródłami energii, cyberbezpieczeństwem, ochroną danych osobowych.

Najważniejszymi zagadnieniami, które chcielibyśmy w tym roku poruszyć na Konferencji, są:

-    migracja do chmury,

-    cyberbezpieczeństwo infrastruktury energetycznej,

-    doświadczenia z funkcjonowania „RODO”,

-    systemy łączności w energetyce zawodowej,

-    wyzwania związane z rozwojem elektromobilności oraz energetyki prosumenckiej,

-    współpraca ze start’upami,

-    aktualne wdrożenia w energetyce zawodowej z zakresu IT.

Serdecznie zapraszamy do udziału i podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami z Uczestnikami Konferencji.